NERINGOS
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, LT-93123, Neringa, tel. (8 469) 52 234, faks. (8 469) 52 572. 
El. paštas meras@neringa.lt  administracija@neringa.lt  Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188754378.


Prisijungimas gyventojams
Naujienų prenumerata
Įrašykite savo el.pašto adresą


 

 
 
Pradžia
Naujienos
Skelbiamas projekto „Komp­lek­si­nės pa­slau­gos šei­mai Neringos savivaldybėje“ partnerių atrankos konkursas

Siekdama atrinkti nevyriausybinę organizaciją, kuri teiktų kompleksines paslaugas šeimai bei būtų atsakinga už kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai koordinavimą, informacijos apie paslaugas teikimą ir konsultavimą, Neringos savivaldybės administracija skelbia projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Neringos savivaldybėje“ partnerio atrankos konkursą.

Neringos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja įgy­ven­din­a pro­jek­tą „Komp­lek­si­nės pa­slau­gos šei­mai Neringos savivaldybėje“, pa­gal 2014-2020 me­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų in­ves­ti­ci­jų veiks­mų pro­gra­mos 8 prio­ri­te­to „So­cia­li­nės įtrauk­ties di­di­ni­mas ir ko­va su skur­du“ prie­mo­nę Nr. 08.4.1-ES­FA-V-416 „Komp­lek­si­nės pa­slau­gos šei­mai“.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas šeimai gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusias krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

 Projekte numatomos įgyvendinti šios kompleksiškai teikiamos paslaugos:

  • vaikų priežiūros paslaugos;
  • pavėžėjimo paslaugos;
  • paslaugų šeimai teikimo organizavimas ir koordinavimas;
  • informavimas, konsultavimas apie kompleksiškai teikiamas paslaugas šeimai.

Galimi partneriai yra nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme.


Pa­raiš­kos (su pri­de­da­mais do­ku­men­tais 1 (27.5 kb) 2 (14.3 kb)) ga­li bū­ti tei­kia­mos nuo 2017 m. vasario 10 d. iki 2017 m. kovo 10 d. (įskai­ty­ti­nai).

Jeigu paraiškos teikiamos registruotu paštu ar per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta laiško išsiuntimo data turi būti ne vėlesnė, kaip kvietime dalyvauti atrankos konkurse nurodyta galutinė paraiškų pateikimo data. Paraiškos gautos po nustatytos datos ir išsiųstos kitais būdais, tai yra faksu, elektroniniu paštu arba kitais adresais, nevertinamos.

Partneris viename užklijuotame voke turi pateikti vieną paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų egzempliorių. Ant voko turi būti užrašyta „Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai partnerių atrankos konkursui“. Vokai gali būti siunčiami registruotu paštu, per pašto kurjerį arba pristatomi adresu Taikos. g. 2, Neringa, 17 kab. Elektroniniu paštu, faksu ar kitu, nei nurodyta, adresu pateiktos paraiškos neregistruojamos ir laikoma, kad jos nebuvo gautos.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėją Audronę Tribulaitę (Taikos g. 2 Neringa I a. 8 kab.) arba tel. 8 469 52394.Atgal Spausdinimo versija
Meras 
Mero darbotvarkė 
        
 
 DARIUS JASAITIS
  

 

 
 

© Neringos savivaldybė
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.
Skaičiuojama nuo: 2006-06-06 Šiandien apsilankė: 4140
Iš viso apsilankė: 6353980 Dabar naršo: 99