NERINGOS
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
 

Neringos savivaldybės interneto svetainė netrukus bus atjauninta. Nors naujoji svetainė dar neveikia visu pajėgumu, kviečiame pasižvalgyti čia

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, LT-93123, Neringa, tel. (8 469) 52 665, faks. (8 469) 52 572. 
El. paštas meras@neringa.lt  administracija@neringa.lt  Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188754378.


Prisijungimas gyventojams
Naujienų prenumerata
Įrašykite savo el.pašto adresą


 

 
 
Pradžia
Teritorijos prie Purvynės gatvės, Nidos gyv., Neringa detalusis planas

DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI

  

Tikslinė žemės naudojimo paskirtis, teritorijos naudojimo pobūdis, numatomos veiklos pobūdis, sklypo ribos bei privalomieji ir pasiriktieji teritorijos tvarkymo režimo reikalavimai

Planuojama teritorija yra gyvenvietei priskirtos teritorijos ribose, tarp valstybinio miško teritorijos ir Kuršių marių. Planuojamoje teritorijoje yra 4  jau suformuoti kitos paskirties sklypai:

Sklypas Nr. 1 - Purvynės g. 19, kadastro Nr. 2301/ 0001:14, sklypo plotas 0,9044 ha, sklypas yra LR nuosavybė, patikėjimo teise perduotas Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, sudaryta nuomos sutartis su UAB „Nidos Skalva“. Sklype stovi pastatas- poilsio namai, statytas 1988 metais, kuris yra UAB „Nidos Skalva“ nuosavybė.  Sklypui paliekamas esamas naudojimo būdas- rekreacinė teritorija ir pobūdis- ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos. Sklype numatoma Neringos savivaldybės lėšomis įrengti D kategorijos gatvės atkarpą  planuojamo gyvenamojo kvartalo aptarnavimui (privažiavimui prie sklypų Nr. 8I12) ir automobilių stovėjimo aikštelei. Keliui numatomas kelio servitutas (201), kurio gavėjai- sklypų 8I12 naudotojai.

Sklypas Nr. 2 - Purvynės g. 2, kadastro Nr. 2301/ 0001:13, sklypo plotas 0,1857 ha, sklypas yra LR nuosavybė, patikėjimo teise perduotas Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, sudaryta nuomos sutartis su UAB „Šilutės melioracija“ ir Algirdu Balčyčiu. Sklypui paliekamas esamas naudojimo būdas- rekreacinė teritorija ir pobūdis-  ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos. Kadangi sklype planuojama  buvusio pastato vietoje (pagal 1942 m. Nidos planą) statyti dar vieną poilsio pastatą, sklypas skirtingų režimų riba sudalinamas į dalis 2a ir 2b.  Sklypo dalyje 2a stovi poilsio pastatas- poilsio namelis, statytas 1987 metais, rekonstruotas 2002- 2004 metais, kuris yra UAB „Šilutės melioracija“ ir Algirdo Balčyčio nuosavybė. Sklypo dalyje 2b planuojama statyti poilsio pastatą- žvejo namo imitaciją.

Sklypas Nr.3- Purvynės g. 4, kadastro Nr. 2301/0001:11, sklypo plotas 0,0846 ha.  Sklypas yra LR nuosavybė, patikėjimo teise perduotas Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, daliai sklypo sudaryta nuomos sutartis su Danute Seselskiene. Sklypo naudojimo būdas- gyvenama teritorija, pobūdis- mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Sklype stovi gyvenamas pastatas, statytas 1977 metais, kuriame yra 4 butai. Butų savininkai- Valentinas Zasas, Danutė Seselskienė, Vytautas Mongaudis ir Mantas Stašaitis.  Sklypo ŠR kampe, buvusio statinio vietoje (1942m. planas), D.Seselskienės nuomojamoje sklypo dalyje planuojama statyti ūkinį pastatą- Purvynės g. 2-4 buto priklausinį, žvejo ūkinio pastato imitaciją. Taip pat planuojama praplėsti verandą gyvenamojo namo šiaurinėje pusėje.

Sklypas Nr.4- Purvynės g. 6, kadastrinis Nr. 2301/0001:10, sklypo plotas 0,1359 ha.  Sklypas yra LR nuosavybė, patikėjimo teise perduotas Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, sudaryta nuomos sutartis su Antanu Aleksejumi, Jurgiu Adomaičiu, Ovidijumi Gaku, Vincu Chlebavičiumi ir Danute Seselskiene. Sklypo naudojimo būdas- gyvenama teritorija, pobūdis- mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Sklype stovi pastatas, statytas 1977 metais - gyvenamas namas, kuriame suformuoti 4 atskiri nekilnojamojo turto objektai- butai. Butų savininkai- Janina Kerpienė, Vincas Chlebavičius, Ovidijus Gakas, Jurgis Adomaitis. Kitas pastatas sklype- sandėlis, statytas 1985 m., yra Janinos Kerpienės, Danutės Seselskienės , Vinco Chlebavičiaus ir  Ovidijaus Gako nuosavybė. Planuojama praplėsti verandą  gyvenamo namo šiaurinėje pusėje ir statyti sandėlio priestatą esamos stoginės vietoje. Privažiavimui prie sandėlio numatytas laikinas kelio servitutas (101) žemės sklypuose Nr. 5 ir 6, kol bus įrengtas privažiavimas prie ūkinių pastatų iš marių pusės.

Prie pastato Purvynės g. 8, sklypas Nr. 5, formuojamas kitos paskirties žemės sklypas, kurio naudojimo būdas- gyvenama teritorija, pobūdis- mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Sklypas formuojamas prie gyvenamo namo, kuris yra Juozo Čepulio, Izoldos Mačienės ir Juozo Truncės nuosavybė, ir ūkinio pastato, kuris yra Vytauto Mongaudžio ir Valentino Zaso nuosavybė. Gyvenamas namas yra registruotas NKV registre, jam suteiktas unikalus kodas 22118 (buv. S174). Sklype numatoma Purvynės g. 8-1, 8-2 ir 8-3 butų priklausinio- ūkinio pastato statyba. Privažiavimui prie sandėlio, stovinčio Purvynės g. 6 sklype, numatomas laikinas kelio servitutas (201), privažiavimui prie ūkinio pastato laikinas kelio servitutas (101) per Purvynės g. 10 sklypą. Servituto teisė numatyta, kol bus įrengtas privažiavimas prie ūkinių pastatų iš marių pusės. Planuojama rekonstruoti esamą verandą.

Siekiant atkurti buvusio apstatymo erdvinę struktūrą, prie esamo ūkinio pastato Purvynės g. 8A (siūlomas adresas Purvynės g. 10) , sklypas Nr. 6, formuojamas kitos paskirties sklypas, kurio naudojimo būdas- gyvenama teritorija, pobūdis- mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Sklype stovi ūkinis pastatas, kuris yra LR nuosavybė, turto patikėjimo teise perduotas KNNP direkcijai.  Prie Purvynės gatvės statomas gyvenamas namas- žvejo namo imitacija arba kopija, išlaikant Kuršių Nerijos senųjų žvejų sodybų mastelį, pastatų architektūrinę išraišką, medžiagiškumą ir spalvinį sprendimą. Privažiavimui prie sandėlio, stovinčio Purvynės g. 6 sklype ir ūkinio pastato Purvynės g. 8 sklype, numatomas laikinas kelio servitutas (201), kol bus įrengtas privažiavimas iš marių pusės.

Kadangi esamų Purvynės gatvės rytinės pusės sklypų apstatymas, suplanavimas jau susiformavęs, jiems netaikomi STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ reikalavimai dėl automobilių stovėjimo aikštelių ir vaikų žaidimo aikštelių. Už šių sklypų numatoma įrengti bendro naudojimo automobilių stovėjimo aikštelę (18 vietų) , skirtą esamų ir naujai statomų Purvynės gatvės rytinės pusės namų gyventojams bei jų svečiams.  Iš aikštelės taip pat numatyta galimybė įrengti korinės dangos privažiavimą prie esamų ūkinių statinių iš marių pusės. Prie Purvynės gatvės numatoma vieta  buitinių atliekų konteinerių aikštelei.

Teritorijoje tarp marių krantinės ir gyvenamų namų sklypų gyventojų pageidavimu gali būti įrengta gamtos nugludintų medinių skulptūrų - gamtos išdaigų galerijos ekspozicija  po atviru dangumi.

Paskutinis formuojamas sklypas Purvynės gatvės rytinėje pusėje  skirtas žvejų poreikiams. Sklypas Nr. 7 - kitos paskirties sklypas, kurio naudojimo būdas- inžinerinės infrastruktūros teritorija, pobūdis- susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos. Sklypas formuojamas buvusios posesijos dalyje (1942 m. Nidos planas), žvejo namo vietoje statant dviejų galų žvejo namo imitacinės architektūros pastatą, kuriame įrengiamos žvejų poreikius tenkinančios patalpos- administracinės, sandėliavimo, dirbtuvės  ir kt. Marių  krantinėje galima švartuoti plokščiadugnius laivus, ateityje galvojant apie rimtesnės prieplaukos įrengimą. Sklype numatoma galimybė vystyti  tradicinius Neringos verslus, rengti edukacinius renginius, dalyje patalpų galima įrengti žvejybos įrangos muziejų ar kitas panašias patalpas, kurių panaudojimas tiesiogiai susijęs su tradiciniais Neringos žvejų verslais.

Vakarinėje Purvynės gatvės pusėje, kaip numatyta KNNP generalinio (specialiojo) plano Nidos pamario zonos ir jai artimiausios aplinkos  teritorijų naudojimo schemoje -planuojama atstatyti nunykusią Purvynės gatvės dalį ir formuoti sklypus naujų gyvenamųjų namų su priklausiniais statybai (sukuriant papildomą gyvenamąjį fondą Neringos gyventojams). Pakeitus pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, formuojami 5 kitos paskirties žemės sklypai (sklypai Nr. 8, 9, 10, 11, 12), kurių naudojimo būdas- gyvenamosios teritorijos, pobūdis- mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Sklypuose planuojama statyti 3-4 butų gyvenamus namus- senųjų žvejų namų kopijas arba imitacinės architektūros pastatus su priklausiniais- taip pat imitacinės architektūros statiniais.  

Vadovaujantis KNNP apsaugos reglamento nuostatomis, nauji gyvenamieji namai gali būti statomi tik vieno aukšto su mansarda, jų aukštis iki pastato karnizo- iki 4 m, iki kraigo- iki 10 m. Priklausiniai gali būti statomi ne aukštesni kaip 5 m. Projektuojant pastatus, būtina išlaikyti tradicinės regiono architektūros pobūdį: formas, spalvas ir dydžius, medžiagiškumą,  bei formuoti rekreacinių ir gyvenamųjų vietovių estetinį vaizdą. Sklypai gali būti tveriami medinėmis tradicinėmis tvorelėmis, ne aukštesnėmis kaip 0,8m.

Įvažiavimui į sklypus numatoma D kategorijos gatvė, formuojant žiedinį  kvartalo apvažiavimą. Gatvė įrengiama valstybinėje žemėje bei servituto teise (kelio servitutas, 201) sklype Purvynės g. 19.  Privažiavimo gatvės vakarinėje pusėje numatomos korinės dangos bendro naudojimo automobilių stovėjimo aikštelės ir planuojama vieta buitinių atliekų konteinerių aikštelei.

Prie Purvynės gatvės, vakarinėje gatvės pusėje, esamo inžinerinių tinklų koridoriaus trasoje, įrengiamas pėsčiųjų takas, dviračių tako trasą numatant marių pakrante. Prie gatvės planuojama korinės dangos aikštelė (gatvės išplatinimas) trumpalaikiam automobilių stovėjimui ar keleivių išlaipinimui.

Sklypuose gali būti statomos medinės pavėsinės, kiti mažosios architektūros statiniai, išlaikant tradicinį elementų medžiagiškumą, etnografinį charakterį.

Privažiavimui prie atskirų pastatų ir automobilių stovėjimui ar keleivių išlaipinimui turi būti įrengiama plastikinė korinė danga su vejos intarpais, sutvirtinanti vejos gruntą, kuria gali važiuoti ir stovėti automobiliai. Automobilių stovėjimo vietos numatomas sklypuose ir prie sklypo Nr.7 siūlomoje  įrengti automobilių stovėjimo aikštelėje. Esant poreikiui, korinės dangos plotai gali būti padidinti, papildomai įrengiant keleivių išlaipinimo vietas- privažiavimus prie atskirų pastatų. 

Papildomai numatomi teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai, reglamentuojantys pastatų architektūrinį sprendimą, medžiagiškumą, galimybę tverti sklypą medine tvorele iki 0,8m aukščio,  automobilių parkavimas bei numatyta servituto teisė tiesti, naudoti  ir aptarnauti požemines inžinerines komunikacijas.

 

Urbanistiniai , architektūriniai , paveldosauginiai ir teritorijos  tvarkymo  ir  naudojimo  parametrai :        

Valstybinės reikšmės miškų schemoje dalis planuojamos teritorijos pažymėta kaip valstybinis miškas (Purvynės gatvės vakarinė pusė). Detalaus plano rengimo metu pradėti Neringos savivaldybės teritorijos valstybinės reikšmės miško sklypų kadastriniai matavimai,  miško sklypai ruošiami  įregistravimui Nekilnojamo turto registre. Šių matavimų pagrindu bus koreguojama valstybinės reikšmės miškų schema.

Teritorija prie Purvynės gatvės, kurioje  planuojama atkurti sunykusią urbanistinę struktūrą, atsižvelgiant į KNNN planavimo schemą bei realią situaciją, nebeįtraukiama į valstybinės reikšmės miškus.

Kaip jau buvo minėta, planuojama teritorija yra Nidos gyvenvietės teritorijoje (17098, buv U10). KNNP kultūrologinių tyrimų ataskaitoje ir Nidos gyvenvietės 1992 metų būklės ir siūlomų paminklosaugos ir paminklotvarkos priemonių schemoje teritorija priskirta griežto apsaugos režimo zonai, kurioje taikomos restauravimo, rekonstravimo ir atstatymo „maketo principais“  priemonės. Seniausias ir vienintelis išlikęs autentiškas pastatas, statytas 1913 metais, yra Purvynės g. 8 poilsio pastatas, registruotas nekilnojamosios kultūros vertybių registre (22118, buv. S174). Pastato išorei ir konstruktyvui  numatoma restauracija, pritaikant vidaus planinę struktūrą šiuolaikiniam  poilsiui. Kiti pastatai planuojamoje teritorijoje- tradicinių žvejų namų kopijos (Purvynės g. 4, 6, statyti 1977 metais, buvusių sodybų sklypuose, pakeičiant pastatų orientaciją- seni namai stovėjo lygiagrečiai gatvei ir marioms, nauji- statmenai), eklektiškas imitacinės architektūros pastatas Purvynės g. 2  ir 1988 metais statytas poilsio pastatas Purvynės g. 19. Pastarieji du pastatai siūlomų paminklosaugos ir paminklotvarkos priemonių schemoje priskiriami III kategorijai- juos tikslinga rekonstruoti, kuriant naujas architektūros vertybes.  

Nidos pamario zonos ir jos artimiausios aplinkos perspektyvinio teritorijų naudojimo schemoje šiaurinė Purvynės (istorinės gyvenvietės) teritorijos dalis  reglamentuota indeksu „XX. Purvynės šiaurinės dalies apstatymo regeneravimas.“ Tikslai- atstatyti nunykusią šiaurinę Purvynės dalį ir sukurti čia papildomą gyvenamąjį fondą Nidos gyventojams, t.y. atkurti planinę- erdvinę apstatymo struktūrą pagal išlikusį 1942 m. planą.  Maksimalus leidžiamas naujai statomų pastatų aukštis sklype 10m iki kraigo nuo žemės paviršiaus.  Tiek rekonstruojami pastatai, tiek ir naujai statomi turi išlaikyti būdingą Kuršių Nerijos gyvenviečių žvejo sodybos architektūros charakterį, mastelį, proporcijas, medžiagiškumą ir spalvinę gamą.

Planuojama teritorija yra Nidos gyvenvietės (17098, buv. U10) teritorijoje. Planuojamos teritorijos apsaugos tikslas- viešojo pažinimo ir naudojimo, siekiant sudaryti sąlygas dabarties ir ateities kartoms nekilnojamąjį kultūros paveldą pažinti, lankyti ir juo naudotis. Saugojimo režimas- tausojamo naudojimo, kai parenkamas toks naudojimo būdas ir pritaikymas, kad mažiausiai būtų sužalotos objekto vertingosios savybės, o valdytojas būtų suinteresuotas jį prižiūrėti. Planuojami tvarkymo darbai teritorijai- naujų kelių, takų ir aikštelių , inžinerinių tinklų įrengimas, reglamentuota naujų pastatų statyba. Statiniams- restauravimas, rekonstrukcija ir  pritaikymas, reglamentuota nauja statyba. Želdiniams- saugomi vertingi medžiai, patenkantys į planuojamą teritoriją, įrengiami gėlynai, dekoratyvinės vejos plotai.

 

Priešgaisrinė dalis:

Pastatai priklauso P1 statinių grupei, antro atsparumo ugniai laipsnio, trečio gaisro apkrovos kategorijai. Poilsio pastatuose turi būti įrengiama automatinė gaisrinė signalizacija. Išorės gaisrų gesinimas numatomas iš Purvynės gatvės vandentiekio trasoje šuliniuose įrengtų  priešgaisrinių hidrantų.

  

 

Inžineriniai tinklai, atliekų šalinimas

Visi pastatai prijungiami prie miesto centralizuotų inžinerinių tinklų pagal išduotas technines sąlygas ir nustatyta tvarka suderintas  atitinkamas techninio  projekto dalis.

Šildymas

Pastatams numatomas šildymas elektra.

Alternatyvus variantas- geoterminis šildymas, panaudojant Kuršių marių vandenyje esančią šilumą, naudojant vandens telkinio kolektorius:

 

Buitinės atliekos

Pastatų eksploatacijos metu susirenkančios atliekos priskiriamas prie nepavojingų, surenkamos į konteinerius ir bus išvežamos  pagal sutartis su LR atliekų tvarkytojų registre registruotais atliekų tvarkytojais. buitinių atliekų konteinerių aikštelėms numatytos vietos prie Purvynės gatvės ir prie vakarinėje gatvės pusėje planuojamame kvartale.

  

Vandentiekis ir buitinės nuotekos

Planuojamoje  teritorijoje  esantys pastatai prijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklų. Numatomi statyti pastatai pajungiami  prie artimiausių miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų, projektuojant po vieną vandentiekio įvadą ir vieną nuotekų išvadą į sklypą. Vandentiekio įvadai į pastatus pajungiami nuo greta esančių magistralinių vandentiekio tinklų d200 mm, panaudojant esamus šulinius ir siekiant minimalizuoti atsišakojimų skaičių. Nuotekų išvadai iš pastatų  nuvedami į greta esanti nuotekų kolektorių d400 mm.  Dėl sudėtingų sąlygų kertant inžinierinių tinklų komunikacijų koridorių ir Purvynės g-vę, sklypams Nr. 6 ir 7 planuojamas vienas nuotekų išvadas, kurio tikslią trasavimo vietą bus galima nustatyti rengiant techninį  projektą. Sklypo 2b pajungimui numatoma panaudoti  sklypo 2a vandentiekio ir nuotekų tinklus, atitinkamai juos rekonstravus.                       Projektuojamų pastatų vandens apskaita bus įrengta pagal visus reikalavimus.                                  

Lietaus ir drenažiniai vandenys bus nuvesti (ar tvarkomi vietoje) ir nepateks į buitinių nuotekų sistemą.

Iš naujai planuojamo sklypo Nr.9 iškeliami vandentiekio tinklai d150 mm.

požeminių komunikacijų koridoriuje ūkinė veikla neplanuojama, įvažiavimai į sklypus Nr. 8,9,10,11,12 numatomi iš miško pusės naujai įrengiama D kategorijos gatve.

Iš sklypo Purvynės g. 2 numatoma nuotekų slėginę liniją d315 mm iškelti.

Požeminių komunikacijų koridoriuje ties sklypais Nr.11 ir 12  ant vandentiekio tinklų d200  yra veikiantys  2 priešgaisriniai hidrantai, kurie užtikrina planuojamos teritorijos priešgaisrinius poreikius.                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Elektrotechninė  dalis        

Detalaus plano sprendiniai numatyti vadovaujantis Akcinės bendrovės “VST” 2009.06.26  išduotomis sąlygomis detaliajam planui rengti Nr. TS-09-17-2609                                                                                       

      Planuojamoje teritorijoje yra pakloti 10kV kabeliai ir 0,4kV kabeliai, priklausantys akcinei bendrovei ”VST”, kurie patenka po planuojamais pastatais bei įvažiavimais.

 

Detaliajame plane numatoma:

1.     Rezervuoti trasą į planuojamą užstatyti teritoriją patenkančių 10kV kabelių iškėlimui. Numatoma trasa valstybei priklausančioje žemėje, pagal Purvynės gatvę vieno metro atstumu nuo privačių sklypų ribos. Suformuotai trasai  privačioje žemėje nustatyti servituto teisę tiesti, eksploatuoti ir remontuoti 10kV kabelius.

2.       Esamos ir netrukdančios užstatymui elektros kabelių-elektros apskaitos spintos išlieka nekeistos.

3.       Prie naujų sklypų ribos numatomos apskaitos skirstomosios spintos ir numatomos trasos 0,4kV kabelių klojimui nuo esamos TR22 iki numatomų spintų.

4.      Suformuotoms 0,4kV kabelių trasoms privačioje žemėje nustatyti servituto teisę tiesti, eksploatuoti ir remontuoti elektros tinklus ir  įrenginius.

5.         Planuojamai teritorijai dėl esamų ir nustatyta tvarka suprojektuotų, pastatytų ir pripažintų tinkamais naudoti elektros tinklų, taikyti žemės naudojimo apribojimus pagal ”Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos” skyrius VI (Elektros linijų apsaugos zonos) punktą  p.19. Detaliajame plane išskirtos apsaugos zonos elektros kabeliams po 1 m į abi puses nuo kabelio. Vykdant bet kokią kitą ūkinę veiklą elektros tinklų apsaugos zonose būtina laikytis Energetikos ministerijos patvirtintų “Elektros tinklų apsaugos taisyklių” reikalavimų.

Detalus esamų  10kV kabelių  iškėlimas, naujų 10-0,4kVkabelių bei kabelių spintų statyba bus sprendžiama techniniame projekte, nustatyta tvarka gavus Akcinės bendrovės “VST” projektavimo sąlygas. Akcinė bendrovė “VST” elektros tinklų statybai ir elektros tinklų iškėlimui išduoda atskiras technines sąlygas, nes skiriasi finansavimo ir vykdymo reikalavimai. Abi techninės sąlygos turi būti įrašytos į techninių sąlygų sąvadą.

                                                                                                                

    PDV   I.Motuzaitė                  kvalifikacijos atestato Nr. 24296

 

 

Poveikis visuomenės sveikatai

Planuojama teritorija KNNP generaliniame plane įvardinama kaip gyvenama teritorija. Detaliuoju planu numatoma formuoti sklypus prie esamų gyvenamų ir poilsio paskirties pastatų, suplanuoti buvusio apstatymo vietoje gyvenamą kvartalą. 

Paskutinis formuojamas sklypas Purvynės gatvės rytinėje pusėje  skirtas žvejų poreikiams. Tai kitos paskirties sklypas, kurio naudojimo būdas- inžinerinės infrastruktūros teritorija, pobūdis- susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos. Planuojama statyti žvejo namo imitacinės architektūros pastatą, kuriame įrengiamos patalpos žvejams - administracinės, sandėliavimo, žvejybos įrangos remonto dirbtuvės, numatoma galimybė vystyti  tradicinius Neringos verslus, rengti edukacinius renginius, žvejybos įrangos muziejų ar kitas panašias patalpas, kurių panaudojimas tiesiogiai susijęs su tradiciniais Neringos žvejų verslais.

Šiame sklype, kaip ir visoje  planuojamoje teritorijoje, triukšmo ar taršos  šaltiniai, neplanuojami. Planuojamos ūkinės veiklos metu gamybiniai procesai nebus vykdomi. Statybos metu bus naudojama elektros energija.

Statomuose pastatuose planuojama įrengti butus, administracines ir komercines bei visuomenines patalpas, kuriose triukšmo šaltiniai neplanuojami.

Statybos metu galimas trumpalaikis oro taršos padidėjimas kietosiomis dalelėmis gretimose teritorijose . Siekiant sumažinti poveikį aplinkiniams gyventojams, statybos metu teritorija privalo būti aptverta, pakabintos įspėjamosios iškabos bei ribojamas pašalinių, ypač vaikų patekimas į teritoriją.

Statomi  pastatai vandenį gaus iš centralizuotų miesto tinklų, buitinės nuotekos bus nuvedamos į miesto buitinių nuotekų kolektorių. Lietaus nuotekos bus nuvedamos į paviršinio vandens miesto kanalizacijos tinklus, todėl planuojama ūkinė veikla neigiamo poveikio vandens bei maisto kokybei neturės.

Remiantis  Lietuvos higienos normą HN 33:2007 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ , leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose pastatuose bei jų aplinkoje:

 

Objekto pavadinimas

Garso lygis, ekvivalentinis garso lygis, dBA

Maksimalus garso lygis, dBA

Paros laikas, val.

Triukšmo ribiniai dydžiai, naudojami aplinkos triukšmo kartografavimo rezultatams įvertinti

Ldvn

Ldienos

Lvakaro

Lnakties

1

2

3

4

5

6

7

8

001 Gyvenamųjų pastatų miegamieji kambariai

45

40

35

55

50

45

6–18

18–22

22–6

 

 

 

 

007 Gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje

65

60

55

70

65

60

6–18

18–22

22–6

65

66

61

55

 Detaliojo plano sprendiniai nenumatoma leistino triukšmo lygio viršijimo.

 Esamų ir naujai statomų pastatų insoliacija  turi būti užtikrinta ne mažesnė, kaip 2,5val. nuo kovo 22 dienos iki rugsėjo 22 dienos.

 

 

PV architektė Margarita RamanauskienėPaskutinis atnaujinimas: 2010-09-27 11:49:32

                 Stiliaus vadovas

 

 

© Neringos savivaldybė
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.