NERINGOS
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
 

Neringos savivaldybės interneto svetainė netrukus bus atjauninta. Nors naujoji svetainė dar neveikia visu pajėgumu, kviečiame pasižvalgyti čia

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, LT-93123, Neringa, tel. (8 469) 52 665, faks. (8 469) 52 572. 
El. paštas meras@neringa.lt  administracija@neringa.lt  Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188754378.


Prisijungimas gyventojams
Naujienų prenumerata
Įrašykite savo el.pašto adresą


 

 
 
Pradžia
Šilumos teikimo licencija

 

ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS LICENCIJOS IŠDAVIMAS, KEITIMAS,

GALIOJIMO SUSTABDYMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS, GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

VSPS-10

2.

Administracinės paslaugos versija

2 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Šilumos tiekimo veiklos licencijos išdavimas, keitimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas, dublikato išdavimas

 

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Šilumos tiekimo veiklos licencija suteikia teisę licencijos turėtojui užsiimti centralizuotai pagamintos šilumos pristatymo ir pardavimo šilumos vartotojams veikla. Licencijos šilumos tiekimo veiklai išduodamos neterminuotam laikui tik vienam asmeniui Neringos savivaldybės teritorijoje ir suteikia teisę verstis šilumos tiekimu įmonėms, tiekiančioms iki 10 GWh šilumos per metus. Licencijos šilumos tiekimo veiklai išduodamos asmenims, jeigu jie turi nuosavybės teise ar teisėtai valdo šilumos gamybos įrenginius ir (ar) šilumos perdavimo tinklus ir neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai įmonei mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestiniai ginčai), ir įmonė nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 1. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas;
 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas

2003 m. liepos 25 d. Nr. 982 „Dėl šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 1. Nustatytos formos prašymas.
 2. Įmonės registravimo pažymėjimo ir įmonės įstatų ar kito, juos atitinkančio, steigimo dokumento kopija, patvirtinta įmonės antspaudu, jeigu įmonė privalo jį turėti, ir vadovo parašu.
 3. Įsipareigojimas vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas.
 4. Su veikla šilumos ūkio sektoriuje susijusių įmonės turimų licencijų ir teisės aktuose nustatytų leidimų sąrašas.
 5. Šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų nuosavybės teisę ar teisėtą valdymą patvirtinantys dokumentai.
 6. Įmonės pastarųjų 2 metų (jeigu įmonė vykdė veiklą trumpiau negu 2 metus, pastarųjų metų) veiklos audito ataskaita ir balansas. Šis reikalavimas netaikomas įmonėms, kurios iki prašymo padavimo veiklos nevykdė.
 7. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotų leidimų (atestatų) verstis šilumos įrenginių eksploatavimu (priežiūra) kopijas, patvirtintas įmonės antspaudu, jeigu įmonė privalo jį turėti.
 8. Dokumentas, patvirtinantis nustatyto dydžio užmokesčio už licencijų išdavimą, pakeitimą įmonės iniciatyva ar dublikatų išdavimą sumokėjimą.
 9. Licencijos pakeitimą sąlygojantys dokumentai.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Duomenys apie juridinį asmenį (pavadinimas, registracijos kodas, registracijos adresas, patikrinama, ar nėra pradėta bankroto, reorganizavimo, restruktūrizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra) gaunami iš Juridinių asmenų registro tvarkymo interneto svetainės.

2. VMI informacija;

3. SODRA informacija.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Verslo ir strateginės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Medūnė Marija Šveikauskienė, tel.:+370 469 52855, medune.sveikauskiene@neringa.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Neringos savivaldybės Verslo ir strateginės plėtros skyriaus vedėja Vilma Kavaliova, Tel. : +370 469 51259, vilma.kavaliova@neringa.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Licencija išduodama neribotam laikui, per 30 dienų nuo prašymo gavimo. Terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

 

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už šilumos tiekimo veiklos licencijos išdavimą – 376 EUR

Už licencijos pakeitimą ar dublikato išdavimą – 20 Eur

Rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos (į.k.188659752), gavėjo bankas - AB bankas ,,Swedbank“, banko kodas 73000, sąskaitos Nr. LT247300010112394300, valstybės rinkliavos kodas 53023, įmokos paskirtis – už energetikos veiklos licencijos išdavimą.

 

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytos formos prašymas

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis

 

14.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtrauktas į Neringos savivaldybės institucijų ir administracijos dokumentacijos planą. Bylos indeksas 2.56., registras APA

 

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-07-23 14:59:35

                 Stiliaus vadovas

 

 

© Neringos savivaldybė
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.