NERINGOS
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
 

Neringos savivaldybės interneto svetainė netrukus bus atjauninta. Nors naujoji svetainė dar neveikia visu pajėgumu, kviečiame pasižvalgyti čia

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, LT-93123, Neringa, tel. (8 469) 52 665, faks. (8 469) 52 572. 
El. paštas meras@neringa.lt  administracija@neringa.lt  Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188754378.


Prisijungimas gyventojams
Naujienų prenumerata
Įrašykite savo el.pašto adresą


 

Pradžia
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

1.

Administracinės paslaugos kodas

VSPS-32

2.

Administracinės paslaugos versija

4 versija

3.

Administracinės paslaugos

pavadinimas

1. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

2. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, išdavimas

3. Licencijų verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, išdavimas

4. Licencijų verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, išdavimas

4.

Administracinės paslaugos

apibūdinimas

 

 

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais (toliau – licencijos) gali būti išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtoms įmonėms, Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka įsteigtiems užsienio juridinio asmens filialams ir Europos juridiniams asmenims.

Licencijos gali būti išduodamos prekybai alkoholiniais gėrimais:

1. Stacionariosiose alkoholinių gėrimų parduotuvėse.

2. Stacionariųjų parduotuvių alkoholinių gėrimų skyriuose.

3. Stacionariosiose viešojo maitinimo vietose.

4. Kaimo gyvenamosiose vietovėse esančių stacionariųjų parduotuvių nespecializuotuose skyriuose.

5. Tarptautinio susisiekimo traukiniuose, siaurojo geležinkelio traukiniuose ir laivuose, kuriuose yra atskirai įrengtos viešojo maitinimo vietos.

6. Orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais.

7. Viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose.

8. Specialiosiose prekybos vietose (tarptautiniame jūrų ar oro uoste įrengta parduotuvė, kurioje alkoholiniai gėrimai parduodami tik iš Lietuvos Respublikos išvykstantiems keleiviams).

Licencijos išduodamos neterminuotam laikui.


5.

Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618 „Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais prašytojas (toliau – licencijos prašytojas) per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ar tiesiogiai Neringos savivaldybės administracijai (toliau – Administracija) pateikia:

1. Paraišką, kurioje nurodomi šie duomenys:  licencijos prašytojo pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jei licencijos prašytojas jį turi), licencijos prašytojo vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai arba gimimo datos, jeigu vadovai neturi asmens kodų,  komercinės ūkinės veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, rūšis, prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, vieta (jos adresas ir pavadinimas, laivo, orlaivio, traukinio pavadinimas ir registravimo nr.), alkoholinių gėrimų pardavimo būdas, licencijos prašytojo veiklos rūšis (prekyba ar viešasis maitinimas), sandėlių, kuriuose bus laikomi ir iš kurių bus paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresai;  jeigu norima įsigyti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neapmuitinamoje parduotuvėje ar specialiojoje prekybos vietoje, tai turi būti nurodoma paraiškoje; kokiu būdu licencijos prašytojas norėtų gauti licenciją.

2Daugiabučio gyvenamojo namo gyvenamosios paskirties patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą, kuris turi atitikti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 181 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytus reikalavimus, jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama daugiabučiame gyvenamajame name.

3. Mokėjimo dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatytojo dydžio valstybės rinkliava.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija

(prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Administracija kreipiasi į:

1. Valstybinę mokesčių inspekciją dėl informacijos pateikimo, ar licencijos prašytojas turi mokestinių nepriemokų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui arba savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), taip pat ar licencijos prašytojui yra įsiteisėjusių Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimų dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą.

2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių, kurio teritorijoje yra įregistruota įmonė arba veiklą vykdo (ar nori vykdyti) Europos juridinis asmuo ar jo filialas, dėl informacijos pateikimo, ar licencijos prašytojas yra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

3. Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl informacijos pateikimo, ar įmonei arba jos vadovui ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu ar dėl jos interesų) yra įsiteisėję apkaltinamieji teismo nuosprendžiai dėl bausmės skyrimo, įsiteisėję teismo nutarimai, nutartys, įsiteisėję įgaliotų policijos pareigūnų priimti nutarimai dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą.

4. Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą dėl informacijos pateikimo, ar licencijos prašytojui yra įsiteisėjusių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nutarimų dėl nuobaudos skyrimo už alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą.

5. Teritorinę muitinę, kurios veiklos zonoje įregistruota įmonė arba veiklą vykdo (ar nori vykdyti) Europos juridinis asmuo ar jo filialas, dėl informacijos pateikimo, ar licencijos prašytojas vykdo įsipareigojimus muitinei, taip pat ar licencijos prašytojui yra įsiteisėjusių muitinės nutarimų dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą (kai licencijos prašytojas nori įsigyti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neapmuitinamoje parduotuvėje).

Administracija patikrina:

1. Ar Administracijoje negauta Taisyklių 50 punkte nurodytų valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijų pranešimų, nustatytų Taisyklių 51 punkte, taip pat ar licencijos prašytojui išduotas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas.

2. Licencijos prašytojo registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jo registravimo duomenis (licencijos turėtojo pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinę).

3. Ar Licencijos prašytojui išduotas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas.

4. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo interneto svetainėje, ar pastatas, kurio patalpose bus vykdoma mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais, yra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Verslo ir strateginės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Medūnė Marija Šveikauskienė, tel.:+370 469 52855, medune.sveikauskiene@neringa.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Verslo ir strateginės plėtros skyriaus vedėja Vilma Kavaliova, tel.: +370 469 51259, vilma.kavaliova@neringa.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

30 dienų nuo visų reikalingų dokumentų licencijai išduoti gavimo Administracijoje dienos

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už licencijų išdavimą – 490 Eur.

Rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752),

a. s. Nr. LT247300010112394300,

įmokos kodas 52323.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paraiška

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

 

Vienpusės sąveikos lygis.

14.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtrauktas į Neringos savivaldybės institucijų ir administracijos dokumentacijos planą. Bylos indeksas 2.56., registras APA.Paskutinis atnaujinimas: 2021-03-09 14:38:58
 

 

© Neringos savivaldybė
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.