NERINGOS
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
 

Neringos savivaldybės interneto svetainė netrukus bus atjauninta. Nors naujoji svetainė dar neveikia visu pajėgumu, kviečiame pasižvalgyti čia

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, LT-93123, Neringa, tel. (8 469) 52 665, faks. (8 469) 52 572. 
El. paštas meras@neringa.lt  administracija@neringa.lt  Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188754378.


Prisijungimas gyventojams
Naujienų prenumerata
Įrašykite savo el.pašto adresą


 

 
 
Pradžia
Pervalkos gatvės, Neringoje, detalusis planas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PLANAVIMO PAGRINDAS

 

Pervalkos gatvės Neringos mieste detalusis planas parengtas vadovaujantis 2009-05-12 Klaipėdos apskrities viršininko administracijos sutikimu rengti detalųjį planą Nr. 2-1467-(14.24), 2009 m. vasario 25 d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl Pervalkos gatvės detaliojo plano rengimo“, 2009 m rugsėjo 29 d. planavimo sąlygų sąvadu detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. A11-13 ir 2009-10-23 planavimo užduotimi, patvirtinta Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus.

Detalusis planas parengtas vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymu, Detaliųjų planų rengimo taisyklėmis, visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, kitais teisiniais dokumentais.

PLANAVIMO TIKSLAI UŽDAVINIAI BEI NUMATOMA VEIKLA

 

Suformuoti žemės sklypą, numatant Pervalkos gatvės rekonstrukciją įrengiant šaligatvius bei planuojant reikiamus inžinerinius tinklus.

ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ

 

Planuojamas žemės sklypas yra Pervalkos gyvenvietėje, Preilos – Pervalkos seniūnijoje, Neringos mieste. Gatvę būtina rekonstruoti, nes susidėvėjusi važiuojamosios dalies bei esančio šaligatvio dangos, skersinis gatvės profilis neatitinka dabartinių normų, o šiltuoju metų laiku užplūstantiems poilsiautojams nėra sudarytų palankių sąlygų poilsiauti (šaligatvis yra tik iš vienos važiuojamosios gatvės dalies pusės). Taip pat daug rūpesčių kelia lietaus nuotekų vandenys, nes gatvėje neįrengta paviršinių nuotekų surinkimo tinklai. Gatvė eina per visą Pervalkos gyvenvietę ir yra pagrindinė arterija. Iš abiejų gatvės pusių išsidėstę Nekilnojamojo turto registre registruoti žemės sklypai. Pagal Neringos savivaldybės ir jos dalių rengiamą bendrąjį planą, Pervalkos gatvė priskiriama D2 kategorijai.

Pervalkos gyvenvietė (Kultūros vertybės pagrindinis dosjė, kodas U11) pripažinta saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui (LR Kultūros ministro 2005 04 29 įsakymas Nr. ĮV-190). LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 19 str. (Žin., 2004, Nr. 153-5571).

 

DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI

Sklypas Nr. 01 (plotas – 12800 m2)

Planuojamo žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos – I; pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriamsI2.

Leistinas pastatų aukštis – ---.

Leistinas užstatymo tankumas – ---.

Leistinas užstatymo intensyvumas – ---.

Planuojami servitutai:

Servitutai neplanuojami.

 

Planuojamos teritorijos specialiosios naudojimo sąlygos

(LRV 1992 05 12 nutarimas Nr. 343 su aktualiomis redakcijomis):

        Ryšių linijų apsaugos zonos - I punktas;

        Elektros linijų apsaugos zona - VI punktas;

        Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos - XIX punktas;

        Nacionaliniai ir regioniniai parkai - XXXIV punktas;

        Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrengimų apsaugos zonos - XLIX punktas.

 

Aprašymas:

Sklypo plotas – 12800 m2. Gatvė priskiriama D (pagalbinės gatvės) kategorijai. Pagal STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ gatvės juostos plotis tarp raudonųjų linijų – 15 m. Gatvės sklypo ribos formuojamos pagal esamus, Nekilnojamojo turto registrų centre įregistruotus sklypus. Gatvės skerspjūvis planuojamas pagal STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“. Važiuojamosios dalies plotis – 6,5 m, šaligatviai – po 1,5 m. Vieno šaligatvio plotis kinta, nes neužtenka vietos tarp esamų sklypų. Planuojami lietaus nuotekų surinkimo tinklai, o esamą gatvės apšvietimo trasą numatoma perkelti į planuojamą šaligatvį. Lietaus nuotekas planuojama išleisti į Kuršių marias. Lietaus nuotekų valymo įrenginių tikslingumas ir įrengimo vieta sprendžiama techninio projekto rengimo stadijoje. Priešgaisrinio vandens paėmimas numatomas iš Kuršių marių.

 Paskutinis atnaujinimas: 2010-09-27 11:34:00

                 Stiliaus vadovas

 

 

© Neringos savivaldybė
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.