NERINGOS
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
 

Neringos savivaldybės interneto svetainė netrukus bus atjauninta. Nors naujoji svetainė dar neveikia visu pajėgumu, kviečiame pasižvalgyti čia

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, LT-93123, Neringa, tel. (8 469) 52 665, faks. (8 469) 52 572. 
El. paštas meras@neringa.lt  administracija@neringa.lt  Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188754378.


Prisijungimas gyventojams
Naujienų prenumerata
Įrašykite savo el.pašto adresą


 

Pradžia
Leidimo važiuoti Neringos savivaldybės vietinės reikšmės keliais didžiagabaritinėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimas

 

1.

Administracinės paslaugos kodas

VSPS-32

 

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

 

3.

Administracinės paslaugos

pavadinimas

Leidimo važiuoti Neringos savivaldybės vietinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimas

 

 

4.

Administracinės paslaugos

apibūdinimas

 

 

Važiuoti Neringos savivaldybės vietinės reikšmės keliais transporto priemonėmis, kurių matmenys su kroviniu ar be jo ir (ar) ašies (ašių) apkrova ir (ar) bendroji masė viršija didžiausiuosius leidžiamus dydžius, galima tik gavus Neringos savivaldybės administracijos išduotą leidimą važiuoti Neringos savivaldybės vietinės reikšmės didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone (jų junginiu).

Leidimai išduodami tik nedalomiems kroviniams vežti ir kai tokių krovinių negalima arba netikslinga vežti kitos rūšies transporto priemonėmis.

Leidimai važiuoti Neringos savivaldybės vietinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis gali būti išduodami važiuoti vieną kartą, mėnesiui, metams.

Leidimas išduodamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną, kai sumokamas nustatyto dydžio mokestis už naudojimąsi Neringos savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir jų infrastruktūra.

 

 


5.

Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. 3-66 „Dėl maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovos, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo“.


 2. Lietuvos Respublikos kelių įstatymas.

 

 3. Neringos savivaldybės tarybos 2020 m. spalio  29 d. sprendimas Nr. T1-204 „Dėl leidimų naudotis Neringos savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis   ar jų junginiais išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo ir mokesčio už naudojimąsi Neringos savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmisar jų junginiais dydžių ir šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros  tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1.Nustatytos formos prašymą, kuriame nurodoma:

4.1.1. didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas (vardas ir pavardė ar pavadinimas), jo adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (arba savininko ar valdytojo įgalioto asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kai prašymą teikia įgaliotas asmuo);

 4.1.2. detalus važiavimo į vieną pusę maršrutas (nurodomi maršruto pradžios ir pabaigos punktų adresai, kai prašoma išduoti leidimą važiuoti vieną kartą);

 4.1.3. prašomo leidimo rūšis (važiuoti vieną kartą, mėnesiui arba metams);

4.1.4. važiavimo ar važiavimo pradžios, jeigu prašoma leidimo mėnesiui ar metams, leidimo galiojimo pradžios data;

 4.1.5. duomenys apie didžiagabaritę ir (ar) sunkiasvorę transporto priemonę:

 4.1.5.1. markė (-ės), modelis (-iai), valstybinis (-iai) registracijos numeris (-iai), rūšis (automobilis, traktorius, savaeigė mašina, priekaba, puspriekabė);

 4.1.5.2. transporto priemonės ar jų junginio gamintojo nustatyta didžiausioji leidžiamoji masė (tonomis);

 4.1.5.3. transporto priemonės ar jų junginio ilgis, plotis ir aukštis su kroviniu (metrais);

 4.1.5.4. transporto priemonės ar jų junginio masė su kroviniu (tonomis);

 4.1.5.5. ašių skaičius, tipas (vairuojamoji, varančioji ar su suporintais ratais), pakabos tipas (pneumatinė ar jai lygiavertė pakaba), atstumai tarp ašių (metrais) ir jų apkrovos su kroviniu (tonomis);

 4.1.5.6. vidinis ir išorinis posūkio spinduliai (metrais);

 4.1.6. krovinio pavadinimas, jo tipas (dalijamas ar nedalijamas), masė (tonomis) ir matmenys (metrais);

 4.2. transporto priemonės (-ių) registracijos liudijimo kopiją (-as), jeigu transporto priemonė (-ės) registruota (-os) ne Lietuvos Respublikoje ir jos rūšis yra traktorius arba savaeigė mašina.

2.Mokėjimo kvitą, patvirtinantį, kad sumokėtas nustatyto dydžio mokestis už leidimo išdavimą Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti.Mokestis sumokamas, kai Neringos savivaldybės administracija suderina nustatytų matmenų krovinio vežimo maršrutą ir sąlygas.

 

 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija

(prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Verslo ir strateginės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Medūnė Marija Šveikauskienė, tel.:+370 469 52855, medune.sveikauskiene@neringa.lt

 

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Verslo ir strateginės plėtros skyriaus vedėja Vilma Kavaliova, tel.: +370 469 51259, vilma.kavaliova@neringa.lt

 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Leidimas išduodamas arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas 2 darbo dienoms, kol didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas sumokės nustatytą mokestį.

 

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už leidimo iįdavimą važiuoti vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis didžiagabaritėmis ir(ar sunkiasvorėmis transporto priemonėmis mokestį apskaičiuoja Neringos savivaldybės administracijos verslo ir strateginės plėtros skyriaus specialistas, vadovaudamasis "Neringos savivaldybės tarybos 2020 m. spalio  29 d. sprendimas Nr. T1-204 „Leidimų naudotis Neringos savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo ir mokesčio už naudojimąsi Neringos savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais dydžių ir šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos aprašą patvirtinimo“

 

 

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

 

Vienpusės sąveikos lygis.

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtrauktas į Neringos savivaldybės institucijų ir administracijos dokumentacijos planą. Bylos indeksas 2.56., registras APA.

 Paskutinis atnaujinimas: 2020-12-02 16:55:31
 

 

© Neringos savivaldybė
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.