NERINGOS
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, LT-93123, Neringa, tel. (8 469) 52 234, faks. (8 469) 52 572. 
El. paštas meras@neringa.lt  administracija@neringa.lt  Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188754378.


Prisijungimas gyventojams
Naujienų prenumerata
Įrašykite savo el.pašto adresą


 

 

Pradžia
Leidimo važiuoti Neringos savivaldybės vietinės reikšmės keliais didžiagabaritinėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimas

 

1.

Administracinės paslaugos kodas

VSPS-32

 

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

 

3.

Administracinės paslaugos

pavadinimas

Leidimo važiuoti Neringos savivaldybės vietinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimas

 

 

4.

Administracinės paslaugos

apibūdinimas

 

 

Važiuoti Neringos savivaldybės vietinės reikšmės keliais transporto priemonėmis, kurių matmenys su kroviniu ar be jo ir (ar) ašies (ašių) apkrova ir (ar) bendroji masė viršija didžiausiuosius leidžiamus dydžius, galima tik gavus Neringos savivaldybės administracijos išduotą leidimą važiuoti Neringos savivaldybės vietinės reikšmės didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone (jų junginiu).

Leidimai išduodami tik nedalomiems kroviniams vežti ir kai tokių krovinių negalima arba netikslinga vežti kitos rūšies transporto priemonėmis.

Leidimai važiuoti Neringos savivaldybės vietinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis gali būti išduodami važiuoti vieną kartą, mėnesiui, metams.

Sprendimą išduoti leidimus priima Neringos savivaldybės administracijos direktorius įsakymu.

Leidimas išduodamas sumokėjus nustatyto dydžio mokestį už naudojimąsi Neringos savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir jų infrastruktūra.

 

 


5.

Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. 3-66 „Dėl maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovos, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo“.


 2. Lietuvos Respublikos kelių įstatymas.

 

 3. Neringos savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio  18 d. sprendimas Nr. T1-248 „Dėl leidimų važiuoti Neringos savivaldybės vietinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis  išdavimo ir mokesčio už važiavimą vietinės reikšmės keliais tokiomis transporto priemonėmis mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarkos aprašo, leidimų formos tvirtinimo“

 

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1.Nustatytos formos prašymą, kuriame nurodoma:

1.1.didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas (vardas ir pavardė ar pavadinimas ir kodas), jo adresas, telefonas, faksas ar elektroninio pašto adresas;

1.2.detalus važiavimo maršrutas nurodant vietinės reikšmės kelių ir  gatvių, kuriomis bus važiuojama, pavadinimus ir (ar) numerius;

1.3. važiavimo data ar, jei važiavimas didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone truks ilgiau nei vieną dieną, važiavimo pradžios data, ar, jei prašoma leidimo mėnesiui ar metams, leidimo galiojimo pradžios data;

1.4.duomenys apie didžiagabaritę ir (ar) sunkiasvorę transporto priemonę: markė (-es), modelis (-ius), valstybinis (-ius) numeris (-ius);

1.5. transporto priemonės gamintojo nustatyta didžiausioji leidžiamoji masė, ilgis, plotis ir aukštis;

1.6.transporto priemonės masė su kroviniu, ašių skaičius, tipas, pakabos tipas, atstumai tarp ašių ir jų apkrovų dydžiai, posūkio spinduliai;

1.7.krovinio pavadinimas, jo masė ir matmenys;

1.8.Didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės, kurios matmenys su kroviniu viršija maksimalius leidžiamus: aukštį daugiau kaip 50 cm ir (ar) plotį daugiau kaip 100 cm ir (ar) ilgį daugiau kaip 500 cm, ir (ar) bendroji masė viršija maksimalią leidžiamą daugiau nei du kartus, savininkas ar valdytojas ar jo įgaliotas asmuo, prieš pateikdamas prašymą išduoti leidimą, paruošia ir suderina su Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Neringos policijos komisariatu važiavimo maršrutą, kurį nurodo prašyme išduoti leidimą.

2.Mokėjimo kvitą, patvirtinantį, kad sumokėtas nustatyto dydžio mokestis už leidimo išdavimą Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti.Mokestis sumokamas, kai Neringos savivaldybės administracija suderina nustatytų matmenų krovinio vežimo maršrutą ir sąlygas.

 

 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija

(prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Verslo ir strateginės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Medūnė Marija Šveikauskienė, tel.:+370 469 52855, medune.sveikauskiene@neringa.lt

 

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Verslo ir strateginės plėtros skyriaus vedėja Vilma Kavaliova, tel.: +370 469 51259, vilma.kavaliova@neringa.lt

 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Leidimas išduodamas arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas 2 darbo dienoms, kol didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas sumokės nustatytą mokestį.

 

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už leidimo iįdavimą važiuoti vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis didžiagabaritėmis ir(ar sunkiasvorėmis transporto priemonėmis mokestį apskaičiuoja leidimą išduodantis pareigūnas, vadovaudamasis Neringos savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio  18 d. sprendimas Nr. T1-248 „Dėl leidimų važiuoti Neringos savivaldybės vietinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis  išdavimo ir mokesčio už važiavimą vietinės reikšmės keliais tokiomis transporto priemonėmis mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarkos aprašo, leidimų formos tvirtinimo“

 

 

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

 

Vienpusės sąveikos lygis.

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtrauktas į Neringos savivaldybės institucijų ir administracijos dokumentacijos planą. Bylos indeksas 2.56., registras APA.

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-06 09:16:54
 

 

© Neringos savivaldybė
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.